Wie zijn wij?

alcander-logo

  • Alcander is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen. Als dit nodig is, leren mensen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krijgen. En wij ondersteunen hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij stimuleren.
  • We staan dicht bij mensen. Daarom werken we zo veel mogelijk vanuit locaties in buurten en wijken, op plaatsen waar onze klanten gemakkelijk binnenlopen. Vanuit onze locaties in de buurten en wijken verstevigen wij het contact met hen.
  • Al onze activiteiten en diensten zijn op elkaar afgestemd. Ze spelen in op ontwikkelingen in de samenleving en vragen van onze opdrachtgevers. We vervullen daarbij vaak een brugfunctie tussen overheid en maatschappij.
  • We ontwikkelen voortdurend nieuwe activiteiten en diensten. Dat doen we soms alleen, maar vaker samen met anderen. Het belang van de klant en het resultaat voor de samenleving staan daarbij voorop.
  • Onze diensten en activiteiten worden uitgevoerd door beroepskrachten waar nodig en door vrijwilligers waar dit kan. Professionaliteit is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Op onze website vindt u alle actuele informatie over ons en wat wij doen.straight-line-og

basisschool-de-wegwijzer

Graag zouden wij ons aan u willen voorstellen als team van basisschool De Wegwijzer. Wij zijn gevestigd op Mijnzetellaan 4 en verzorgen onderwijs aan leerlingen uit de wijken Zeswegen, Nieuw Husken en omstreken. Om u een beter beeld van ons te geven, wordt hieronder beknopte informatie geplaatst. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze eigen website (http://www.bswegwijzer.nl/). Daarnaast kunt u ook altijd contact met ons opnemen via 045-5720943 of info.wegwijzer@innovo.nl.

Hier ziet u ons fantastische team van onze mooie basisschool;

Team Wegwijzer

Klik hier voor meer informatie.

straight-line-og

Kinderopvang Smile

“Bij kinderopvang Smile zijn uw kinderen thuis :)”

Bent u op zoek naar goede kinderopvang? Neem dan gerust eens een kijkje in ons nieuwe kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang. We zijn gevestigd in Sam-Sam Heerlen.

Kinderopvang Smile biedt opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Bij ons staat uw kind centraal en zorgen we altijd voor opvang op maat.

We werken met het activieitenprogramma Doenkids. Dit betekent dat we per jaar ongeveer 8 thema’s behandelen. Dit zijn standaard thema’s zoals de jaargetijden en feestdagen. Maar ook het circus, op de boerderij en kijk eens wat ik aan heb. Daarnaast mogen wij gebruik maken van Speeltuin De Rollebollebult in Zeswegen.

Voor ons is goed contact tussen de pedagogisch medewerker en de ouder/verzorger heel belangrijk. Want als u zich goed voelt, zal uw kind dat ook zeker doen. Zo kunt u met een gerust hart, gezin en werk of studie combineren.

Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Voor opvang op maat (ook buiten deze tijden) kunt u altijd even bellen of langskomen.straight-line-og

mc-de-heksenketel-logo

Moedercentrum de Heksenketel is een stichting voor en door vrouwen waarbij ook mannen welkom zijn.

U kunt bij ons terecht voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling:

1 Gezellig een kopje koffie komen drinken, lunchen, krantje lezen of gewoon lekker kletsen.
2 Gezond sporten zoals zumba/body-fit, yoga, meditatie en wandelen.
3 Workshops en cursussen die zowel leuk en leerzaam zijn, o.a. Nederlandse les voor vrouwen die de taal niet machtig zijn of hun vaardigheden in de keuken of kinderopvang willen ontplooien. Een ieder met zijn eigen talenten!

Op deze foto kunt u ons geweldige team zien;

team-heksenketel

Op onze website en facebook-pagina vindt u alle actuele informatie over ons en wat wij doen.straight-line-og

pwheerlen

Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen (PWH) heeft 22 peuterspeelzalen verspreid over Heerlen en Hoensbroek. Ongeveer 70 professionele peuterspeelzaalleidsters en 55 vrijwilligers begeleiden ruim 700 peuters; twee- en driejarigen, die aan het begin staan van hun zoektocht naar vaardigheden en kennis. Door samen te spelen en spelenderwijs te leren, ontdekken en ontwikkelen de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

De kernopdracht van het peuterspeelzaalwerk in Heerlen en Hoensbroek is om zoveel mogelijk kinderen een goede start te bieden in het basisonderwijs. De peuterspeelzaal is dan ook de ideale voorbereiding op de basisschool.

Hier ziet u ons fantastische team dat werkzaam is op onze locatie in Zeswegen;

team-kiddooh

Op onze website vindt u alle actuele informatie over ons en wat wij doen.straight-line-og

pit

De daad bij het woord:

Parksjtad in Transitie (PiT) is een stichting voor en door burgers. Lokale mensen die zich inzetten voor de lokale buurtbewoners in hun buurt. PiT heeft momenteel zo’n 35 vaste vrijwilligers.

Wij zijn een stichting met uitvalsbasis Heerlen (Zeswegen) en ons werkgebied beslaat de hele Parkstad regio. PiT bestaat uit een drietal werkgroepen: Repair Café, Permacultuur en Groene Kanteling welke zich inzetten, m.b.v. burgers en i.s.m. de lokale overheid en bedrijfsleven, voor- en door de lokale bewoners, om een duurzame streek (de lokale samenleving) te creëren, dit in de meest brede zin van het woord. Wij bieden geen grote oplossingen maar een transitie, een denk omslag,  waardoor uiteindelijk onze aanpak wel die grote oplossing wordt want hij ligt aan de basis en wordt breed gedragen.

Door het aanbieden van diverse activiteiten bouwen wij een solide fundering voor onze lokale samenleving.

Op onze website vind u alle actuele informatie over ons en wat wij doen.straight-line-og

scoor

Scoor Zorgburo Parkstad is HKZ gecertificeerd en heeft zich gespecialiseerd in het bieden van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, gezinsbegeleiding en logeren aan kinderen en jong volwassenen met psychiatrische problematiek, gedrags- en of sociale- emotionele problemen, autisme of aanverwante stoornis en/of een licht verstandelijke beperking.

We stellen de veiligheid en optimale ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen voorop. Ons doel is om kinderen en jong volwassenen zo veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren en hun ontwikkeling in de eigen sociale omgeving te bevorderen.

Scoor werkt vraag- en oplossingsgericht en gaat uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.

Door ons gevarieerde aanbod van deskundige, ervaren en professionele hulpverleners zijn wij in staat om zorg op maat te bieden. De wensen en mogelijkheden van de zorgvrager, het gezin en het netwerk staan bij Scoor voorop. Er is ruimte voor inbreng vanuit het individu. De dialoog tussen zorgvrager en zijn systeem met begeleiders en/of behandelaren verloopt op basis van wederzijds respect, vertrouwen en een gezonde dosis humor.

Op onze website vindt u alle actuele informatie over ons en wat wij doen.straight-line-og

siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen wij het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

Onze hulplijn is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur via 0800-440003 (gratis).

U kunt ons ook e-mailen, met ons chatten of WhatsAppen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.straight-line-og

Drukwerk

Voor wie is het Sociaal Buurteam?

Dit team is er voor jong en oud, voor iedereen die in Heerlen ondersteuning of advies nodig heeft op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien of meedoen aan de maatschappij.

Wanneer klopt u aan bij het Sociaal Buurtteam?

Bij het Sociaal Buurteam kunt u terecht voor kleine en grote vragen. Bijvoorbeeld vragen over de opvoeding van uw kind, problemen met uw kind op school of problemen in uw relatie. Het kan ook zijn dat u vragen heeft over inkomen, schulden of dat u graag aan het werk wilt. Of u hebt een vraag over zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid, zorg en welzijn.

U kunt niet alleen bij ons aankloppen als u zelf vragen heeft, maar ook als u zich zorgen maakt over iemand uit uw omgeving. Een kind, familielid of buurman bijvoorbeeld.

Ook kunt u bij Sociaal Buurtteam terecht met vragen over bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk in uw buurt of als u meer contact met andere buurtbewoners wilt hebben.

Het Sociaal Buurtteam is onderdeel van de buurt en wil samen met buurtbewoners werken aan een prettige buurt. U kunt daarom ook bij het team terecht met tips en goede ideeën die het wonen in de buurt plezieriger maken.

U bereikt het Sociaal Buurteam via 045-5604004 of info@sociaalbuurtteamheerlen.nlstraight-line-og

logo-stg-buurtbeheer-znh

Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken zet zich in voor de leefbaarheid in haar buurt. Dit gebeurt middels overleg met bewoners en diverse (overheids)organen. De Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken communiceert met de buurtbewonders middels Buurtblad “De NieuwSweg”, Facebook en haar website www.stichting-buurtbeheer-znh.nl

De stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken controleer de toestand en het onderhoud van het openbaar groen, parkeergelegenheden, infrastructuur, straatverlichting, straatmeubilair en speelgelegenheden. De openbare veiligheid in zijn algemeenheid is daarbij mede een punt van aandacht. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen.

De Stichting steunt initiatieven die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners. Zij is mede-organisator van diverse activiteiten en evenementen in de buurt. Daarvoor kan zij geïnteresseerden van dienst zijn met steun, advies en materialen.

Advertenties