Kinderopvang Smile toegevoegd

Ook Kinderopvang Smile is nu al enige tijd gevestigd in de BMV van Sam-Sam Heerlen.  Deze organisatie kunt u nu dan ook terugvinden op de website van Sam-Sam Heerlen. Zij staan vermeld op de “Home” pagina en stellen zich graag even kort aan u voor via de “Wie zijn wij” pagina.

Advertenties

Agenda & Nieuws – Update

De agendapunten uit 2017 van de schoolkalender van Basisschool De Wegwijzer zijn toegevoegd op de website van Sam-Sam Heerlen (bij de link Agenda & Nieuws). Er wordt nog gezocht naar effectieve manieren om de activiteit van de website (Sam-Sam Heerlen) te verhogen – alle tips hiervoor zijn welkom!

Overzichtelijkheid “Wie zijn wij?”

Uiteindelijk toch een manier (alhoewel dit weliswaar niet de meeste optimale zal zijn) gevonden om een “scheiding” te plaatsen tussen de verschillende organisaties op de “Wie zijn wij?”-pagina. Tot nu toe is er verder weinig informatie aangeleverd, maar zodra dit wel het geval is kan er hopelijk ook wat meer geplaatst worden op de “Nieuws”-pagina. De pagina lijkt, voor zover dat op dit moment kan, zo goed als klaar!

Website Sam-Sam Heerlen “klaar”

Inmiddels is de basis voor de website van Sam-Sam Heerlen klaar. Uiteraard zullen er als het nodig is nog (kleine) aanpassingen worden gedaan.

De bedoeling is dat er later een soort agenda op de “Nieuws”-pagina komt, waar men snel kan raadplegen wat er wordt georganiseerd door de verschillende organisaties binnen het gebouw.

Verder wil ik de redactie van de NieuwSweg nog bedanken voor het doorverwijzen naar onze nieuwe pagina; een digitale versie van de NieuwSweg kunt u hier vinden.

Organisaties toegevoegd & “Nieuws”

Er zijn wederom een aantal organisaties toegevoegd aan de website van Sam-Sam Heerlen. Uiteraard is de huidige informatie niet definitief en is het mogelijk om gegevens aan te laten passen naar wens van de betreffende organisatie.

Verder is er de vraag wat er geplaatst gaat worden bij “Nieuws”. Hiervoor is een informatieverzoek verzonden. Mocht de “Nieuws”-link geen toegevoegde waarde blijken te hebben dan wordt deze later uiteraard gewoon verwijderd.

Aanpassing “Wie zijn wij?”

Vandaag is er voor iedere instantie (die tot nu toe bekend is binnen het Sam-Sam gebouw) een kleine inleiding/omschrijving op de “Wie zijn wij?”-pagina geplaatst. Helaas zijn deze nog niet erg persoonlijk. Hiervoor zal er meer informatie aangeleverd moeten worden (dit heeft Basisschool De Wegwijzer en MC de Heksenketel wel al gedaan).

Hierdoor is de pagina nog niet echt compact. Om dit mooier (en vooral compacter) te krijgen is het doorlinken naar een extra pagina mogelijk (zoals al is gedaan voor Basisschool De Wegwijzer). Alle (constructieve) input is welkom!

Nieuwe website Sam-Sam Heerlen

Er wordt een nieuwe website gemaakt voor het Sam-Sam gebouw in Heerlen (https://samsamheerlen.wordpress.com/). Dit gebouw is gevestigd in de wijk Zeswegen (Heerlen-Noord).

Deze zal aangepast worden aan de behoeften van de organisaties die te vinden zijn in het Sam-Sam gebouw in Heerlen (Zeswegen). Momenteel zijn dit de volgende organisaties; Alcander, De Heksenketel, De Wegwijzer, Peuterspeelzaal Kiddooh, Repair Café, Scoor en Stichting Buurtbeheer Zeswegen-Nieuw Husken.

Tot nu toe wordt er alleen doorverwezen naar de bovenstaande organisaties, maar de website zal op den duur aangevuld worden met interessante informatie.